Single Content Management System Single Content Management System

e-Biosekuriti adalah satu sistem pengurusan dan pemantauan untuk kawalan rasmi, analisis rasmi dan jaminan rasmi secara atas talian bagi Bahagian Biosekuriti Perikanan. Sistem ini dapat memudahkan kumpulan sasar mendapatkan sesuatu maklumat dan membuat sebarang permohonan secara atas talian iaitu pusat sehenti bagi segala jenis urusan berkaitan dengan Bahagian Biosekuriti Perikanan.


Last Update   03/05/2012 11:40 AM